นับว่าเป็น ค่าเสียหาย ที่มากพอสมควรของ ขสมก

สำหรับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ถูกศาลปกครองกลางสั่งชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีเลิกสัญญาซื้อรถเมล์เอ็นจีวีให้ ‘เบสท์ริน’ 1,159 ล้านบาท พร้อมสั่งระงับการทำสัญญาซื้อรถเมล์เอ็นจีวีกับ ‘ช.ทวี’ ชั่วคราว เหตุมติบอร์ดน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย!! เสียทรัพย์ขนาดนี้จะขึ้นราคาค่าโดยสารกับประชาชนไหมหนอ ข้ออ้างว่าดำเนินธุรกิจขาดทุนมาโดยตลอด #น้ำมันแพง ค่าจ้างพนักงานสูงขึ้น บลาๆๆ  เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ

Read more