21เมษายน2561 ครบรอบ 236 ปี สถาปนากรุงเทพมหานคร

21เมษายน2561 ครบรอบ 236 ปี สถาปนากรุงเทพมหานคร นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อนึ่ง หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 จากนั้นได้เล็งเห็นว่า พระราชวังเดิมที่กรุงธนบุรีนั้นมีวัดขนาบสองข้างทำให้ขยายให้กว้างขวางออกไปไม่ได้ ไม่เหมาะที่จะเป็นราชธานี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครแห่งใหม่คือ กรุงรัตนโกสินทร์ โดยสร้างขึ้นที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมา

Read more