ผู้ใช้ จะใช้งาน WhatsApp ในยุโรปต้องมีอายุเกิน 16 ปี

เพิ่มอายุขั้นต่ำ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ จะใช้งาน WhatsApp ในยุโรปต้องมีอายุเกิน 16 ปี ส่วนทั่วโลกยังใช้เกณฑ์ 13 ปีตามเดิม ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะที่อยู่บนโลกออนไลน์ หลังเกิดกรณี Cambridge Analytica ดูดข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก 87 ล้านรายนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง ขณะที่ในไทยก็มีกรณีข้อมูลลูกค้าค่ายมือถือ TrueMove H นับหมื่นรายหลุดออกมา แม้บริษัทจะอ้างว่าถูกแฮ็ก แต่หลายๆ

Read more